Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Özgür Biyan cevaplıyor:

Konut kapıcılarının durumları, Konut Kapıcıları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Kapıcıların su, elektrik, ısınma vb. harcamalara katılıp katılmayacakları ile ilgili düzenlemenin 13. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre, kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı “sözleşme” ile belirlenir.
Dolayısıyla apartman yönetimleri ile kapıcılar arasında akdedilen sözleşmelerin incelenmesi gerekir. Sözleşmede giderlere tamamen veya kısmen katılım belirlenmek durumundadır. Belirlenmezse, yönetim tüm giderleri karşılamak zorunluluğundadır.