Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"Nisan 2019" tarihli yazılar

Apsiyon Sigorta Platformu Yayında!

Apsiyon Sigorta Platformu Yayında!
Apsiyon Sigorta, Koalay.com aracılığı ile sigorta şirketlerinin sunduğu sigorta tekliflerini, poliçe tutarlarını ve poliçe kapsamlarını çok kısa bir süre içerisinde online olarak karşılaştıran ve dilediğiniz sigorta ürününü online olarak satın almanızı sağlayan bir platformdur.

Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?

Apartman ve Site Yönetimleri Vergi İncelemesine Tabi Midir?
Vergi incelemelerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin temel kurallar “Vergi Usul Kanunu” kapsamında düzenlenmiştir. Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Dolayısıyla incelemeler yapılırken amaç inceleme yapılan kişi ya da kurumun doğru vergiyi ödeyip ödemediğini ortaya koymaktır.

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği - 2019

Yeni Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği - 2019
2015 yılından bu yana uygulanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak 2019 yılında yeni bir “Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 6 Nisan 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğin büyük bir kısmı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yazımızda bu konuda yapılan düzenlemelerle ilgili bazı temel hususları sizlerle paylaşmak istiyoruz.