Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

"Haziran 2017" tarihli yazılar

Kapıcıya Ödenen Kıdem Tazminatında Bilinmesi Gerekenler

Kapıcıya Ödenen Kıdem Tazminatında Bilinmesi Gerekenler
Kıdem tazminatına hak kazanılması için ilk şart İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktır. Haklı bir sebebe dayandığı sürece kapıcı, kıdem tazminatına her zaman hak kazanır.En az bir yıllık çalışmanın şart olunduğu kıdem tazminatına hak kazanılması durumunda, öncelikle kıdem tazminatına temel hizmet süresinin hesaplanması gerekecektir. Kıdem tazminatının başlangıcı, işçinin eylemsel olarak (fiilen) işe başladığı tarihtir. Kıdem tazminatının hesaplanmasında temel alınacak ücret, geniş anlamda ücrettir. Geniş anlamdaki ücret, dar anlamdaki ücrete ek kalemlerden oluşur. Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin son ücreti göz önünde bulundurulur. Ücretin brüt tutarı dikkate alınır. Kıdem tazminatının yıllık miktarına alt ve üst sınır getirilmiştir. İşçi, kıdem tazminatı olarak, çalıştığı her tam yıl için 30 günlük ücretini isteyebilir. Ancak, söz konusu süre, hizmet sözleşmesiyle ya da toplu iş sözleşmesiyle işçi yararına değiştirilebilir.

Denetim Raporu Neler İçermelidir?

Denetim Raporu Neler İçermelidir?
Denetim raporunun fikir verebilmesi ve denetim sonuçlarının değerlendirilebilmesi için raporun içeriğinin bazı ilkeler gözetilerek oluşturulması yerinde olacaktır. Denetim raporunun amacı asla unutulmamalıdır. Denetim sonucunda edinilen...

Sitelerde Yasak İşler ve Örnek Yargı Kararları

Sitelerde Yasak İşler ve Örnek Yargı Kararları
Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesine göre anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde; hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Yasaklanan yer için kat malikleri kurulu izin veremez.