Apsiyon Blog
Apsiyon Blog

Apartman Banka Hesabı Nasıl Açılır?

Apartmana banka hesabı açtırılması ve toplanan paraların bu hesapta muhafazası gerekmektedir. 

Öncelikle apartmana banka hesabı açtırmak için apartman kat maliklerini toplayıp bu konuda karar almak gerekmektedir. Alınan karar ile birlikte notere gidip noterden yönetici adına imza beyannamesi düzenlenmesi istenmelidir. Alınan imza beyannamesinin ardından ilgili vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alınmalıdır. Alınan vergi numarası,yöneticinin kimlik fotokopisi, imza beyannamesi ve karar defteri ile birlikte bankaya müracaat edildiğinde, banka apartman yönetim kurulu adına hesabı açabilecektir. Dikkat edilmesi gereken önemli husus apartman karar defterine karar yazılırken bankacılık işlemlerinin tamamının karar metnine yazılmasıdır. Zira bankadan para çekme, havale, EFT, para yatırma, vadeli hesap açma, ahzukabz gibi bir kısım yetkilerin kararda yer alması banka tarafından incelenmekte ve esas alınmaktadır.

İlgili kanun: 

KMK Madde 35 (Yöneticinin görevleri) 

j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırılması.