Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri
Hukuksal Danışmanlık Hizmetleri

Alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz ile sektörün rotasını belirliyoruz.

Eğitim Detayları

 • Kat Mülkiyeti Hukuku
 1. Yönetim planı hazırlanması, düzenlenmesi veya değiştirilmesi
 2. İşletme projesi oluşturulması
 3. Her türlü yönetim kararına ilişkin prosedürün uygulanması
 4. Yönetim kurulu ve kat malikleri kurulu toplantı danışmanlığı
 5. Ortak alanların kullanımına ilişkin hukuki danışmanlık
 6. Kat maliklerinin hak ve borçlarının düzenlenmesi
 7. İcra işlemlerine yönelik danışmanlık hizmetleri
 8. Site yönetiminin 3. kişilerle ilişkilerine yönelik danışmanlık hizmetleri
 9. Kat maliklerine yönelik hizmet çeşitlerinin artırılmasına yönelik danışmanlık hizmetleri
 10. Site yönetiminin mülk ve mal edinmesine yönelik danışmanlık hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 1. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 2. Risk analizi
 3. Kat maliklerine ve yönetime yönelik raporların hazırlanması.
 4. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması
 • Muhasebe ve Vergi Hukuku
 1. Site yönetimlerinin muhasebe düzeninin oluşturulması
 2. Muhasebe eğitimleri
 3. Ortak alanların işletilmesinden gelir elde edilmesi durumunda vergi danışmanlığı
 4. Kat maliklerinin site yönetiminden elde ettikleri menfaat ve gelirlerin vergi danışmanlığı
 5. Site yönetiminin 3. kişilerle ilişkileri sırasında vergi danışmanlığı
 • Yukarıdaki başlıklarda dava takibi, mütalaa verilmesi ve uzman görüşü raporu hazırlanması ya da özel amaçlı raporlar.
 1. Dava dilekçelerinin düzenlenmesi
 2. Mütalaa verilmesi
 3. Uzman görüşü hazırlanması
 4. Tespit raporları
 5. Bağımsız denetim raporları
 • Toplantılarda Hukuki Danışmanlık Hizmetleri
 1. Toplantı gözetmenliği
 2. Hukuki danışmanlık hizmetleri
 3. Alınacak kararların hukukiliği ve yerindeliği
 4. Toplantı sonrası prosedürlerin tamamlanması

Hizmet Bedeli: Talebe Göre Belirlenecektir.