Hukuk Eğitimi Modülü
Hukuk Eğitimi Modülü

Alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz ile sektörün rotasını belirliyoruz.

Eğitim Detayları

İçerikler:

TEMEL KAVRAMLAR

 • Apartman, Toplu Yapı (Site),  Kat Mülkiyeti, Kat Maliki, Kat İrtifakı,  Arsa Payı, Ortak Yer Kavramı

KAT MÜLKİYETİNİN VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI

KAT MÜLKİYETİNDE İDARİ ORGANLAR

 • Toplu Yapıların Üst İdari Kurulları
 • Blok Kat Malikleri Kurulu
 • Ada Kat Malikleri Kurulu
 • Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu
 • Klasik Kat Malikleri Kurulu

İDARİ KURALLAR

 • Yönetim Planı ve Önermi
 • Yönetim planının şekli, içeriği ve değiştirilmesi
 • Toplantı Zamanları
 • Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
 • Kat Malikleri Kurulunda Oy Hakkı, Vekalet ve Kararlar
 • Hakimin müdahalesi
 • Kat malikleri kurulunun görevleri ve yetkileri

YÖNETİCİ

 • Atanma usulü
 • Görev ve Yetkileri
 • Yöneticinin sorumluluğu
 • Yöneticinin hakları
 • Yönetimin (yöneticinin) denetimi
 • Yedek yönetici seçimi

DENETİM

 • Denetçi Seçimi
 • Görev Denetimi
 • Hesap Denetimi
 • Denetimin Hukuki Sonuçları
 • Denetimin Cezai Sonuçları

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI          

Kat Maliklerinin Hakları 

Kat Maliklerinin Borçları

Eğitim Bedeli: Talebe Göre Belirlenecektir.