facebook
0216 911 87 77
Şeffaf Site Yönetimi ve İşletme Projesi

Şeffaf Site Yönetimi ve İşletme Projesi

Kat malikleri ve yöneticiler açısından en önemli konulardan biri yönetimin şeffaflığı ile ilgili konulardır. Her zaman yönetilen kesim kendisini yönetenin ya da yönetenlerin şeffaf, hesap verilebilir, ölçülebilir, denetlenebilir bir şekilde işlemler yapmasını ister....
Kira Kazançlarında Az Vergi Vermenin Yolları

Kira Kazançlarında Az Vergi Vermenin Yolları

Mart ayı bitiyor. Emlak sahipleri kira beyannamelerini bu ayın 25’inde mesai saati sonuna kadar verecekler. Hesapladıkları gelir vergisinin birinci taksitini de ay sonuna kadar ödeyecekler. Dolayısıyla bu ay kira kazancı elde edenlere kira kazançlarında az vergi...
Kira Kazançlarında Konut İstisnası

Kira Kazançlarında Konut İstisnası

Gelir Vergisi Kanununa göre binaların mesken (konut amaçlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2015 yılı için 3.600 TL’si gelir vergisinden müstesnadır. İstisna konut (mesken) olarak kiraya verilen taşınmazlar için geçerli...